Hosting ACTIVE GOLD 30% taniej

Promocja "Hosting ACTIVE GOLD 30% taniej"

Skorzystaj z wyjątkowej okazji i zamów hosting ACTIVE GOLD aż 30% taniej! Promocja dla firm oraz klientów indywidualnych. Promocja ważna do 31maja 2016 roku.

Regulamin promocji:

§ I. Organizator Promocji

1. Promocja "Hosting ACTIVE GOLD 30% taniej", zwana dalej Promocją organizowana jest przez, firmę BONADI z siedzibą przy ulicy Skłodowskiej 13 lok. 13 w Myszkowie, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 577-184-99-77, RGON: 243381235 , zwany dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i podstawy na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Hosting ACTIVE GOLD 30% taniej" (Promocja). Opis Promocji w materiałach promocyjno-reklamowych ma wyłącznie charakter informacyjny.

§ II. Czas trwania Promocji
Promocja trwa do 31.05.2016 roku

§ III. Uczestnictwo w Promocji
1 Promocja skierowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz do firm i jednostek organizacyjnych posiadających zdolnośd prawną (Uczestnik).
2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne

§ IV. § IV. Zasady Promocji
1. Promocja dotyczy:
1.1. Limitowanej oferty pakietu hostingowego GOLD, który Użytkownik może nabyd w specjalnej cenie 286,44PLN za pierwszy roczny okres abonamentowy,
1.2. Pakietu hostingowego GOLD, który Użytkownik może nabyd w specjalnej cenie 286,44PLN za pierwszy roczny okres abonamentowy wraz z domeną. Domeny objęte promocją wymienione zostały w osobnym regulaminie promocji: "Domena .pl i com.pl teraz tylko 9 zł"
2. Promocji nie można łączyd z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi itp. chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych stanowią inaczej.
3. Przedłużenie konta hostingowego zakupionego w promocji "Hosting ACTIVE GOLD 30% taniej" na kolejny okres abonamentowy odbywa się według aktualnego cennika Organizatora.
5. Opłaty dotyczące Rejestracji oraz przedłużenia konta hostingowego zawiera cennik zamieszczony na stronie internetowej Bonadi.pl: www.bonadi.pl/hosting
9. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu.

§ V. Postanowienia koocowe
1. Treśd niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie: www.bonadi.pl/regulamin
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji "Hosting ACTIVE GOLD 30% taniej"
3. Każda Promocja organizowana przez firmę BONADI jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
4. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny .

 

← powrót
Zalety hostingu
Dołącz do nas!
Dołącz do nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco z promocjami, nowościami
a także wydarzeniami :)

facebook.com/bonadipl
Copyright © 2008-2023 Tworzenie stron www | Sklepy internetowe | Internet światłowodem | Telewizja HD | Komputronik | Myszków
Facebook Bonadi.pl
Koszyk: (0)